Din plats på landet

Medåkers Julmarknad

Inställt Medåkers Julmarknad 2020

Årets julmarknad i Medåker är inställd.

På grund av de omständigheter som råder avseende Covid-19 ser vi inte att det är möjligt att genomföra marknaden på ett för alla tillfredsställande sätt.

Vi tar nya tag till kommande år (2021) och hoppas att Covid-19 då är ett avslutat kapitel.

Arrangör: Medåkers Föreningsliv i samverkan (FLIS)