Din plats på landet

Obemannad butik – Enkät

Enkätsvar som erhölls har ställts samman. Vid en allmän samling i Bygdegården presenterades svaren på enkäten.

Här nedan presenteras en sammanfattning av enkäten.

Sammanfattning:

  • 46 st erhållna svar
  • Positiv inställning att etablera en obemannad butik
  • Lokalproducerade varor i sortimentet ökar intresset
  • Inte priskänsligt
  • Inköp i butik kommer först och främst att vara kompletteringsköp
  • Sortiment och kvalitet är viktigast
  • Butikens läge är inte avgörande för en etablering