Din plats på landet

Obemannad butik – Nästa steg

Nästa steg är att vi behöver bilda en projektgrupp som kan arbeta med en del frågor. Detta krävs för att vi ska kunna presentera ett förslag till etablering av en obemannad butik som även innehåller ett beslutsunderlag. Detta vill vi kunna presentera för boende i Medåker.

Som exempel på det arbete som projektgruppen ska utföra ingår:

 • Förslag till plats
  • Kartlägga alternativ
  • Klargöra förutsättningar för etablering
  • Prioritera alternativ
 • Ta fram ekonomiska förutsättningar
  • Modellera kalkyl
  • Finansiering
 • Kartlägga befintliga butikskoncept
 • Förslag till driftsform
 • Myndighetskontakter
 • Studiebesök

I styrgruppen ingår Jan Lindström och Leif Andersson. Till projektgruppen behövs 3-4 st som är intresserade av att förverkliga en butik i Medåker. Är du intresserad så skicka ett mail till e-postadressen: [obemannadbutik@medakersbygden.se]

Obemannad butik – Enkät

Enkätsvar som erhölls har ställts samman. Vid en allmän samling i Bygdegården presenterades svaren på enkäten. Här nedan presenteras en sammanfattning av […]